Välkommen att anmäla dig och ditt företag till årets hälsomässa 

INFORMATION / INBJUDAN FÖR HÄLSANS DAG 
​​​​​​​16-17 MARS 2019 


ANMÄLAN 
Sker skriftligt till halsansdag@miesbalans.seFöretagsnamn, Org nr/Person nr, Mobilnummer och E-post.
- En kort beskrivning om Ditt företag och vad du erbjuder på mässan.
- Hur många bordstolarönskas och behov av el.
Hur stor monter Du önskar.
- Hemsida och Facebook sida, om Du har.
- Om Du önskar hålla ett föredrag/seans eller föreläsning och ev kostnad

Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer och är bindande och gäller för BÅDA dagarna. För att få ett så brett utbud av utställare så godkänns ett fåtal utställare per produkt/behandling. Efter mässans prövning bekräftas deltagande. Mässan förbehåller sig rätten att göra justeringar beträffande turordning och monterplats.
Vi förbehåller oss rätten att eventuellt anpassa och redigera textinfo, som ska vara på webbsida, mäss programmet och sociala medier och marknadsföring.
 
MÄSSPRIS
Alla platser är inomhus och platsen är efter golvyta. Minsta plats att boka är 2 m brett och djupet på platsen är ca 1,5-2 meter.
Bord och stolar finns att tillgå. Bordens mått är ca 170-180*70 cm (önskas mindre bord, får eget medtags).
 
Pris för 2 m = 1200 kr inkl moms för båda dagarna.
För 3 m = 1800 kr, för 4 m = 2300 kr, för 5 m = 2800 kr, 
för 6 m = 3300 kr, priserna inkl moms och för båda dagarna.
 
Överlåtelse av monterplats får inte ske utan mässans godkännande.
Inflyttning får inte ske förrän monterhyran är betald.
Monterns dimensioner får inte överskridas. Var vänlig att respektera den golvyta som Du har blivit tilldelad och bokat. Håll Dig inom DIN yta.
Utställare är skyldiga att acceptera de jämkningar om plats och utrymme som kan förekomma.
Meddela om Du har med Dig eget bord/skärmvägg.
 
ÖPPETTIDER  
Lördag 16/3-18 kl 10-17 och söndag 17/3-18 kl 10-15
Mässans öppettider ska respekteras.

Utställarplatserna är disponibla fredag 15 mars kl 18-20 och lördagen 16 mars 2018 från kl 7.00 och montern skall var klar kl. 9,45. I annat fall får mässan disponera utrymmet utan skyldighet till återbetalning av monterhyran. Söndagen 17 mars 2018 kommer dörrarna vara öppna från kl 9.00.
Utställare får ej börja plocka ihop eller avvika från sin plats innan lördag kl 17.00 och söndag kl 15.00. Då det är störande för besökare/utställare som är mitt i en behandling/konsultation.

EL
Alla elinstallationer skall godkännas av mässan.
Vill man ha el i montern, ta med egna skarvsladdar. I denna lokal kan det behövas långasladdar (5-10 meter).

STÄDNING
Utställaren ansvarar för grovstädning runt sin monterplats.
Hålla så snyggt och rent som möjligt. 
Mässarrangören sköter allmän renhållning.

FÖRSÄKRINGAR
Kontrollera företagets försäkringar. Det kan vara aktuellt att teckna separat försäkring för mässdeltagandet.
Skador på eller genom utställda föremål orsakade skador inom utställnings-området regleras av den berörda utställaren.
Arrangören ansvarar inte för skada orsakad av fel eller försummelse eller stöld under dagarna
Varje utställare har ansvar för sitt utställningsområde. Detta inkluderar varor och inventarier.
Parterna ska eftersträva att lösa eventuella tvister på ett fredligt sätt. 
Tvister som ej kan lösas ska avgöras enligt den gällande lagstiftningen.​​​​​​​

BETALNING/ÅTERBUD
Faktura kommer att skickas i januari 2019.
När mässavgiften är betald är Din plats säkrad.
Märk betalning med "Faktnr" till Bg 796-7847
Eftersom anmälan är bindande återbetalas ej avgiften vid avbokning/återbud. Oavsett orsak.
Arrangören är inte återbetalningsskyldig i samband med el- eller vattenavbrott.
Om mässan/utställningen inte kan genomföras pga strejk, eldsolyckor eller annat som mässan inte råder över, fritar sig arrangören från återbetalningsskyldighet.

MARKNADSFÖRING
Som utställare deltar jag i marknadsföringen på så sätt att jag gör det jag kan för att sprida information om mässan i min omgivning. Marknadsföring sker via annonser i berörda tidningar och lokal skyltning. Via facebook. Facebook-gruppen heter Hälsans dag.
Information om mässan och utställarna finns på www.miesbalans.se
Reklam på olika internetsidor.


SERVERING
Café finns på mässan, där serveras sallader, smörgåsar, fikabröd, kaffe, the, festis/dricka. Smörgåsar och fikabröd är hembakat och det kommer att finnas, gluten-, vete-, ägg-, mjölk- och nöt fria alternativ.
Alla utställare bjuds på kaffe under dessa två dagar.
Du kommer att kunna förboka sallad, kommer i ett separat mail i början av mars.

FÖRELÄSNING
En föreläsning är max 50 min. 
Det finns två föreläsningssalar. I föreläsningssalen finns det ingen personal. Pris för föreläsningsal är 10% av dina intäkter, de lämnas till Mie senast söndagen, kantant eller swisch.
Dator och storbildsprojektor finns ej.
Det är viktigt att avsluta i tid då besökare ska hinna ut, och nya ska ta plats!
Föreläsaren ska ha någon minut att förbereda sig innan start.OBS... HÅLL TIDEN!!!
 
ÖVRIGT
  • Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller bullrande maskiner. Inte heller varor som är oetiska, har dålig kvalité eller på annat sätt bedöms olämpliga av mässan. 
  • Respektera arbetsron för utställarna. Inga störande ljud som hög musik. Trumning och liknande aktivitet hänvisas till anvisad plats (foajén). Tända doftljus och rökelser ej tillåtna.
  • Utställare har skyldighet att följa myndighetskrav/branschkrav och att förse varor med skyddsföreskrifter och godkännande. För utställning av maskiner gäller arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens meddelanden. Mässan friskriver sig från kostnader som uppkommer pga att utställare inte följer bestämmelser.
  • Utställare medger att tillgängliga uppgifter får lämnas till tredje man.
  • Direktförsäljning är tillåten. Dock kan viss inskränkning finnas beträffande livsmedel för direkt förtäring (kafé-, kiosk-, serveringsverksamhet). Kontakta arrangören för klarläggande.
  • Det är inte tillåtet att göra åverkan på väggar och ”skärmar” (spika, såga, måla, borra, häftpistol eller liknande). Åverkan debiteras. Det är tillåtet att hänga fästanordningar över monterskärmens kant. Skiljeväggar finns inte. 
  • Utställare får inte, utan medgivande, upplåta reklamplatser eller plats för medutställare (underutställare) som inte angivits i anmälan. Det är vidare ej tillåtet att hänvisa till utställning utanför mässan.
 
BOENDE
Best Western Nya Star Hotell, Markusgatan 1, 77430 Avesta (Ligger i Avesta Centrum ca 1,1 km från mässan). Tel 0226-56000. Ange ”hälsomässa” vid bokning.
För 1 person - Enkelrum 920 kr/natt inkl frukost, Större Enkelrum 1020 kr/natt inkl frukost
För 2 personer - Dubbelrum 1220 kr/natt inkl frukost

Bjurfors Hotell & Konferens, Bjurfors 25, 77493 Avesta (Ligger ca 8,1 km från mässan).
Tel 0226-55050.
Enkelrum 895 kr/natt inkl frukost
Dubbelrum 1095 kr/natt inkl frukost

Fri entré för besökarna 

Frågor? – Kontakta arrangören! 

HITTA
​​​​​​​Adress för Avesta Parken är Frejgatan 1.
Parkering och ingång för utställare sker på baksidan av Avesta Parken, åk in genom grindarna på Engelbrektsgatan, bilarna måste stå minst fem meter från byggnaden så räddningstjänst kan komma fram.

Hälsans dag anordnas av