Hos Mie's Balans finns över 300 olika sorters stenar och kristaller.

TRUMLADE - CUDDLE STONE - RÅA
HJÄRTAN - PI-STENAR (MUNK-STENAR) - PYRAMIDER - KLUSTER ENHÖRNINGSHORN - HANDSTENAR - PENDLAR.