Sound - Ljud

Går in på djupet i de energifält i kroppen. Vibrationer från gongar och skålar kan man känna i energikanaler och i fysiska kanaler i kroppen som vener och artärer.


Andra instrument som används under ett gongbad är kanske inte lika lätt att uppleva vad som skapas i kroppen. Alla instrument skapar olika effekter djupt inom dig.
  • Påverkar psykiskt, fysiskt, mentalt och andligt i kroppen.

  • ​​​​​​​Avslappning, meditativt tillstånd för kroppen
  • Befrielse från stress i kroppen och tankarna
  • Öppnar kroppen och själ
  • Personlig utveckling – ökar Main Fullness, fokus och medvetenheten
  • Omorganiserar cellerna i våran kropp, släpper blockeringar
  • Eliminerar sjukdomstillstånd på cellnivå
  • Ökar medvetenheten i oss
  • Påverkar känslokroppen, uppleva känslointryck som skatt, grått, arg, glad mm
  • Kan ske något i HJÄRTCENTRA.