allergibehandling med bicom

Bli fri från dina allergibesvär med Bicombehandling

 
Metoden är smärtfri och fri från läkemedel. Flertalet patienter är besvärsfria efter i snitt tio behandlingar, men de individuella variationerna är stora. Resultaten är bestående. Om du tar läkemedel mot allergiska besvär och efter bioresonansbehandling vill trappa ned eller sluta med dem, skall du göra detta i samråd med din läkare.
Bli fri från dina allergibesvär med Bicombehandling hos Mies Balans i AvestaBli fri från dina allergibesvär med Bicombehandling hos Mies Balans i Avesta
Bli fri från dina allergibesvär med Bicombehandling hos Mies Balans i Avesta

Vår syn på allergi


Med allergi menar vi en överkänslighet i någon grad. Det börjar oftast (undantag finns) med en oförmåga att smälta någon eller några av basallergenerna: mjölk, vete, ägg, soja. Det kan vara brist på de enzymer som behövs för matsmältningen, eller en försämrad tarmflora av något annat skäl.

Personen fortsätter att äta det eller de ämnen hon/han inte kan smälta. Därefter tillsätter vi en dos stress, miljögifter, dåliga vanor eller annan belastning.
​​​​​​​Till slut blir det för mycket för kroppen: immunförsvaret blir överbelastat och kan inte fungera på ett optimalt sätt och går till angrepp (eftersom det känner sig hotat) mot den förmodade fienden som kan vara pollen, damm, vetemjöl, pälsdjur eller nästan vad som helst.

Allergireaktionen är i full gång. Eftersom kroppen nu är i lite sämre form än tidigare kan den inte enkelt på egen hand återhämta sig. Det är inte ovanligt att allergierna därför ökar, med reaktion på fler ämnen och med kraftigare reaktioner.


​​​​​​​VAD ÄR BICOM?

En beprövad behandlingsform

​​​​​
Bicom är ett fantasiord. Bioresonans är ett sammansatt ord. Bio: som har att göra med levande organismer. Resonans: svängning som uppkommer genom påverkan av annan svängning med (nästan) samma frekvens.

​​​​​​​Bicom bioresonansterapi är en diagnos- och behandlingsmetod som framför allt används när det gäller allergibesvär. Bicom bioresonansterapi började utvecklas på 1970-talet i Tyskland. Idag används Bicom i cirka 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus.

Kroppen kommunicerar både med materia (t ex proteiner) och med energi (elektromagnetiskt). Dessa elektromagnetiska fält svänger/vibrerar med specifika frekvenser. Det är i dessa energifält Bicom arbetar.

Bicom läser in och använder frekvensmönster från ämnen/allergener och organismer (patienten). Bicom framställer inga egna frekvenser. Bioresonansterapi innebär att du inte kan behandla något som inte finns hos patienten (ingen resonans). Har patienten t ex inte en överkänslighet mot mjölk sker ingen resonans (”effekt”) när man sänder mjölkfrekvensen till patienten. Detta faktum fungerar som ett slags skydd mot felbehandling.

Man kan lite kortfattat säga att man läser av reaktionen på olika ämnen och behandlar med hjälp av förändrade (terapeutiska) frekvensmönster från dessa ämnen och i de flesta fall också med patientens gensvar på behandlingen.

​​​​​​​Bicom har olika behandlingsprogram som kan förstärka, försvaga, invertera (”spegelvända”) och filtrera de inlästa frekvensmönstren från ämnen och organismer och skapar på så sätt sina terapeutiska frekvensmönster.

Så här går det till


Först

Att hitta reaktioner (allergier, överkänsligheter och intoleranser)
Man börjar med att fastställa ett referensvärde, ett ”normalvärde”. Värdet är bara giltigt vid detta tillfälle, eftersom det påverkas av patientens dagsform. Man sänder en svag elektrisk signal genom patienten och en mätare registrerar motståndet, dvs styrkan på signalen när den kommer ”ut” från patienten.

Patienten exponeras därefter för ett ämne, t ex mjölk eller annat ämne som man misstänker kan skapa en allergisk reaktion. Ämnet (som finns i ett provrör) placeras i en bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Bicom skickar därefter ämnets frekvensmönster till patienten och värdet läses av.

(OBS: mätningen skapar ingen allergireaktion eftersom man bara använder frekvenserna, inte själva ämnet.)
Genom att jämföra detta värde med referensvärdet ser terapeuten om det finns någon reaktion mot ämnet eller inte. Förändrat värde betyder reaktion.

Behandlingen startar

De ämnen som patienten visat reaktion mot vid mätningen används i behandlingen. Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) ämnets frekvensmönster till terapeutiska frekvensmönster.

Dessa frekvensmönster sänds till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Oftast används en mjuk platta utmed ryggen. I de flesta fall återkopplas patientens gensvar för att anpassa behandlingen. Detta görs med hjälp av klotelektroder i händerna eller mjuka elektrodplattor på andra ställen på kroppen.

Behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt cirka 45 minuter.


Pris : 1000 kr