KINESIOLOGI

Som kinesiolog hjälper jag dig som klient att komma bättre i balans, både fysiskt/strukturellt, emotionellt/stressreducerande och näringsmässigt/biokemiskt genom effektiva test- och korrigeringstekniker.


Det unika med kinesiologin är att utgångspunkten för en god behandlingsstrategi är att både arbeta med helhet och samband (ett mer österländskt perspektiv) och samtidigt korrigera detaljerade obalanser (ett mer västerländskt perspektiv).

Det finns många grenar av kinesiologin runt om i världen. I några länder arbetar man som kinesiolog i samarbete med de sociala välfärdssystemen, och i andra länder arbetar man inom alternativ-/komplementärmedicinen. I Sverige räknas kinesiologi till en av de godkända personalvårdsförmånerna och definieras som rörelseanalys. Den form av kinesiologi som jag fått  lära mig  på Sabine Rosén Utbildningar, är en samling tekniker som alla har det gemensamt att de är mycket fysiskt inriktade och stämmer väl överens med vårt samhälles syn på friskvård.

​​​​​​​Kinesiologi är listat bland de godkända aktiviteterna för att en arbetsgivare ska kunna få slippa skatta för lön utbetald i förmån.
Jag Mie utför massageterapeutiska behandlingar i kombination med kinesiologikorrigeringar.

Det innebär att jag använder mig av olika tekniker både från det västerländska detaljinriktade tänket, utifrån att frigöra kroppen från strukturella spänningar och ge fria flöden utifrån ryggrad/nerver, och samtidigt se helheten och samband genom den österländska läran.

​​​​​​​Genom att både stötta upp kroppen strukturellt via fria flöden från nervsystemet, blod- och lymfcirkulation och samtidigt höja energin ökar din kropps resurser till självläkning. Detta ger möjlighet till att öka immunförsvar, lindra allergier och strukturella obalanser/smärta i kroppen m.m

Hur kan kinesiologi hjälpa dig?

Känner du dig stressad? Deprimerad? Lider du av oro eller ångest? Har du värk i kroppen som du inte kan bli av med? Eller något annat problem som känns svårt att lösa och som du inte fått hjälp med i den traditionella vården? Då kan kinesiologi vara lösningen.

Metoden har hjälpt många människor att förbättra hälsan och återfå sin kraft. Alla delar i din kropp hänger samman och är beroende av varandra. Därför fokuserar kinesiologi på att se hela människan – till skillnad från många andra behandlingsmetoder, som fokuserar antingen på det fysiska eller psykiska.
​​​​​​​
Som kinesiolog arbetar jag både mentalt och fysiskt under behandlingarna för att hitta vad just du behöver hjälp med. Syftet är att kroppen och sinnet ska få hjälp att självläka.
Pris: 1000 kr 

Historia om Kinesiologi


​​​​​​​Det började i Sverige 1813.

Ordet Kinesiologi kommer från grekiskan och betyder rörelse-lära (kinesis och logos). Kinesilogin började utvecklas i Sverige 1813 under namnet rörelselära och medicinsk gymnastik. I ungefär 100 år lärde Gymnastiska central institutet i Stockholm ut rörelseläran. Huvudlärare i kinesiologi på GCI var professor Carl August Georgii.Nära 2000 olika medicinska gymnastiska rörelser och massageterapeutiska behandlingar omfattades av rörelseläran.
De som använde sig av rörelseläran var sjukgymnaster utbildade vid GCI och svenska läkare vid Karolinska. Metoden spreds också till utländska läkare på besök då under namnet kinesiology. Det var så kunskapen spreds till Europa och USA.

På 1920-talet utvecklades den manuella muskeltesten av en ortopedisk kirurg vid namn RW Lovett. Han använde muskeltesterna som ett hjälpmedel för att upptäcka nervskador i ryggraden eftersom de muskler som var svaga i muskeltesten ofta innerverades av samma spinalnerv.

På 1940-talet vidareutvecklades muskeltestningen av paret Henry och Florence Kendall som jobbade med rehabilitering av patienter som haft polio med förlamning. De gav ut boken ”Muscles: Testing and Function” och muskeltestningen blev en ny vetenskap inom Akademisk kinesiologi där man fördjupade sig inom musklernas exakta rörelser och hur de påverkar lederna. Det blev helt enkelt en vetenskap om kroppens rörelsesystem. Det pågår idag intensiv forskning i den akademiska grenen.
Den andra grenen av kinesiologin handlar om hur man använder kunskapen om kroppens olika system praktiskt. Hur systemen hänger ihop och fungerar och hur man gör för att komma tillrätta med och kunna behandla problem som smärta i olika delar av kroppen, komma tillrätta med allergier av olika slag och öka kroppens potential och muskelstyrka för till exempel idrottsprestationer.

Applied kinesiology
Den moderna tillämpade kinesiologin applied kinesiology började utvecklas av George Goodheart, Doctor of Chiropractic, tillsammans med en grupp amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet. Det var här muskeltestning ytterligare utvecklades med olika tekniker för hur man hittar och korrigerar obalanser.
George Goodheart anses vara den som har grundat kinesiologin. Han var kiropraktor och verksam i USA på 1960-talet. Hans stora förtjänst var att han kunde se nya samband i redan gjord forskning. Han såg att det fanns ett samband mellan vissa sjukdomar och vissa muskler som vid sjukdom visade en svag muskeltest. Han observerade t ex att bröstmuskeln (m pectoralis major pars clavicularis, PMC) ofta var svag när patienter klagade över magsår – och när patienterna tillfrisknat testade deras bröstmuskler plötsligt starkt igen.
I sin fortsatta forskning hittade Goodheart en studie av två osteopater Frank Chapman och Charles Owen som pekade på samband mellan sjukdomar och det lymfatiska flödet.