INDSTÄLLD!

Välkommen till kursen

Hur du förändrar ditt liv.

Under kursen får du lära dig spelreglerna för hur ett liv skapas. Det ger dig en förståelse till varför livet ser ut som det gör samt hur du genom att tillämpa den här förståelsen kan förändra ditt liv från grunden. Det är som att ha tillgång till en resetknapp där du kan nollställa dig och börja om på nytt. Den här gången med tillgång till all kunskap du tidigare samlat på dig under det här livet.


Här följer delar av det vi kommer att gå igenom under kursen…
Att känna är en sak. Att erkänna känslan en annan. På tyska heter det ”er kenne ich” vilket betyder ”er känner jag”.

När du erkänner dina känslor är du inte längre i separation ifrån dom. Då är du istället i förening med dom.

Det är precis det allting handlar om. Det allting utgår från. När du är i förening är du inte längre i separation.

För att kunna uppleva förening behöver separation existera. Missförståndet som kan uppstå här beror på följande.

Det handlar om din identitet. Hur du en gång från din omgivning med klipp och klistra metoden blev lärd att använde dig av tekniken…
  • observera vad det är som pågår.
  • Agera eller reagera på den informationen.
När du agerar lever du i förening med det som ”er-känner dig”.

När du reagerar, dvs återagerar från tidigare upplevda otrygga händelser i ditt liv. Händelser du då, från din omgivning blev lärd att identifiera dig med. Då re-agerar du och lever i separation från ett balanserat agerande jag.

Det finns därför två val alla kan välja från och det är balans samt obalans.

När du väljer balans är du i förening med källan. Källenergin allting härstammar från.

När du väljer obalans är du i separation från källan.

”Jag är” är ett uttryck du kan använda dig av för att bekräfta att du är källenergi.

”Jag är inte” är ett uttryck du kan använda dig av för att förneka att du är källenergi.

Din identitet består av dom val du gör. Vad väljer du att tro på? Är det källenergin eller förnekelsen av densamma?

Det är därför din identitet, i sin nuvarande form, definierar den du nu, i just den här stunden, uppfattar dig vara.

Eller som Shakespeare uttryckte det. Att vara eller inte vara. D.v.s. när du är, är du källenergi. När du inte är, är du i avsaknad av den förståelsen. Du är i avsaknad eftersom du inifrån din identitet inte väljer att vara i förening med ”jag är”.

Som med allting annat så handlar det därför om val. Vad väljer du? Och om du en gång valt. Är det då för evigt hugget i sten eller kan du genom att göra nya val ersätta tidigare förankrade val som fortsätter inspirera dig att skapa obalans i ditt liv?

Det är såhär du genom att bli medveten om att du blivit lärd att välja medvetslöshetsskapande val kan göra nya val och inte längre identifierar dig med dessa tidigare gjorda val som lett till obalans.
När: VT-2023, 6 torsdagar februari-maj.

Var: Sadaa i Skogsbo

Ditt kurspris: 4900 kr. Moms tillkommer för företagare.
Bonusmaterial: 1 st 1-1 1 timmes session med mig. Tfn, ZOOM eller på plats i Falun. Längd 60 minuter
Fika ingår varje kurskväll. Kaffe, te, glutenfri smörgås.

Anmälan till Kent Asp 076-131 10 07
Minst 8 deltagare
Sista anmälningsdag 5 februari.

Kursdatum:
6 tillfällen kl. 18.00-21.00
Samt en enskild konsultation med Kent Asp på plats i Falun, via telefon eller ZOOM. 60 minuter
v. 7 torsdag 16 februari
v. 11 torsdag 16 mars
v. 13 torsdag 30 mars
v. 15 torsdag 13 april
v. 17 torsdag 27 april
v. 19 torsdag 11 maj

Med varma hälsningar

Kent Asp
creator of Mindknowlogy
Life Coach
MindKnowlogist
Psychological Profiler
www.MindKnowlogy.com
www.KentAsp.com
Adress: Skogsbovägen 11 på baksidan, 774 60 Avesta.
Parkera på framsifdan av huset eller på andra sidan Skogsbovägen.